Koordynaty


Poniższa strona przedstawia przebieg naszej podróży oraz pokazuje naszą obecną lokalizację.

mapa


Obecna lokalizacja:

warsztaty nt. Food Forest w Żywej Ziemi


Punkty naszej podróży w odwrotnej kolejności chronologicznej: